Privacy Policy

Introductie

Amsterdam sieraad vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via Amsterdam Sieraad.com slaan wij gegevens op wanneer jij de website bezoekt, een account aanmaakt of informatie opvraagt. Wanneer jij een bestelling plaats hebben wij deze gegevens nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes wordt afgeleverd op het door jouw opgegeven adres maar is het ook prettig als je de factuur per mail ontvangt en eventueel in jouw mail de verzendnotificatie krijgt van jouw pakket. In en met deze Privacy Policy leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

Privacy Policy Amsterdam Sieraad

Dit is de Privacy Policy van Amsterdam sieraad(hierna te noemen “Amsterdam sieraad”, “wij,” “ons” of “onze”). Amsterdam sieraad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33293761. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.amterdam-sieraad.com. Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze website, begrijp je en ga jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Contactgegevens Amsterdam Sieraad

Amsterdam Sieraad is te bereiken via info@senza-sieraden.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt; Amsterdam Sieraad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie
  tussen Amsterdam Sieraad en jijzelf, denk bijvoorbeeld aan e-mailverkeer.

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van uw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Amsterdam Sieraad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Amsterdam Sieraad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Maken wij gebruik van Cookies?

Amsterdam Sieraad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amsterdam Sieraad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amsterdam Sieraad) tussen zit.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Amsterdam Sieraad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Amsterdam Sieraad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, Amsterdam Sieraad kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en Amsterdam Sieraad. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@senza-sieraden.nl

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Amsterdam Sieraad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar. Dit is een wettelijk gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst.

Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt Amsterdam Sieraad op ieder moment verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. Amsterdam Sieraad kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Wanneer je inzage wil in jouw persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met Amsterdam Sieraad door een e-mail te sturen naar info@senza-sieraden.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Amsterdam Sieraad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Amsterdam Sieraad hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Amsterdam Sieraad zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amsterdam Sieraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze zijn inmiddels afgesloten met de volgende partners & partijen:

 • Antagonist (website hosting)
 • Google (betreft Google-Analytics)
 • WordPress & Woocommerce (betreft webshop)
 • Mollie (betaalprovider)

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL of GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL en GLS delen. PostNL, DHL en GLS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL of GLS onderaannemers inschakelen, stellen PostNL, DHL of GLS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Senza sieraden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen Privacy Policy

Amsterdam Sieraad kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op: 13 maart 2023.

Vragen hierover?

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met Amsterdam Sieraad door een e-mail te sturen of een berichtje te sturen via Social Media. Amsterdam Sieraad wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link